Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

 1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a szolgáltatások nyújtása során megadott személyes adatok adatkezelője a Weco Travel Idegenforgalmi Kft., székhelye: 1053 Budapest, Kossuth L. u. 7-9. Fsz., adószám: 10331615-2-41.

 2. Az Ön személyes adatait olyan megfelelő biztonsági intézkedésekkel dolgozzuk fel, amelyek megfelelnek az általánosan alkalmazandó maygar és uniós jogszabályok követelményeinek.

 3. Az Ön személyes adatainak 2018. május 25-től kezdődően történő feldolgozásának alapját az Art. 6. szakasz 1. pontjának a), b), c) és f) alpontja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR).

 4. Minden személyes adat kizárólag a megkötött szerződések végrehajtása, teljesítése és elszámolása céljából kerül felhasználásra. Az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel (a levelezéstől függően):

 • a Weco-Travel által nyújtott foglalással/foglalással vagy egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdés megválaszolása;
 • a bejelentett panaszra vagy egyéb kérésre adott válasz;
 • a vállalat által kért konkrét információk megadása;
 • a megrendelt úti okmányok átadása;
 • ajánlat vagy egyéb kereskedelmi információ bemutatása megrendelés esetén, valamint közvetlen marketing céllal;
 • egyéb, a folyamatban lévő levelezéshez szükséges és ahhoz kapcsolódó célokra.
 1. A személyes adatok továbbításra kerülnek harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez (az Európai Gazdasági Térségen kívülre), ha ez a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges.

 2. A személyes adatok feldolgozása a szolgáltatás teljesítéséig, majd a törvény által előírt időtartamig (ha alkalmazható), valamint a Társaság polgári jogi felelősségéből vagy közjogi és közigazgatási kötelezettségeiből eredő azon jogok vagy kötelezettségek tekintetében, amelyekhez a levelezés kapcsolódik.

 3. Panasz vagy egyéb igény benyújtása esetén az Ön személyes adatait a panasz jogosságának kivizsgálásához, a megfelelő válasz megadásához, valamint a panaszhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt esetleges felelősségre vonás időtartamáig tároljuk.

 4. Az Ön személyes adatai más szervezetek rendelkezésére bocsáthatók, ha a Társasággal való együttműködésüket az adatkezelés céljai indokolják (pl. légitársaságok, szállodák, nagykövetségek vízumszolgáltatás esetén, biztosítótársaságok, autókölcsönző cégek, vasutak, a Társaságnak jogi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, futárszolgálatok, adó- és könyvvizsgálói szolgáltatások stb. esetében).

 5. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelő minden személyes adatot közvetlenül az érintettől, harmadik féltől (pl. ha a foglalást nem az utazó végzi), vagy automatikusan a Weco-Travel webes platformjain keresztül szerez be.

 6. Az a személy, akire a személyes adatok vonatkoznak (azaz az érintett) jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adattovábbítást és a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását. Az érintettnek joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnökénél.

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van a személyes adataival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlapon.