Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. által nyújtott üzleti célú szolgáltatásokhoz „egyéb foglalások” tevékenységének vonatkozásában

A Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. (Székhelye: 1053 Budapest, Kossuth L. u. 7-9. Fsz., Cégjegyzékszáma: 01-09-065625, Adószáma: 10331615-2-41, MKEH engedély száma: R-00095/1999/1999), Képviselője: Horváth Balázs ügyvezető) a továbbiakban Szolgáltató- szakmai tudását felhasználva üzleti célú utaztatással összefüggő szolgáltatást nyújt szerződött vagy keretszerződéssel nem rendelkező ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél) részére, az alábbiak szerint:

1. Időbeli hatály:
Jelen ÁSZF 2022. október 12-től visszavonásig érvényes.
2. Az együttműködés általános menete:

- Szolgáltatások alaptípusai

Szolgáltató alapvetően két módon: „on-line” és „off-line” kínálja üzleti utaztatással összefüggő szolgáltatásait.

Off-line kiszolgálás: Szolgáltató „off-line” kiszolgálás keretében dedikált tanácsadóival, ügyfélkapcsolati Managerével, valamint további munkatársaival közvetlen telefonos vagy írásos kapcsolattartást biztosít ügyfelei részére, melynek keretében történik az ajánlatkérés, ajánlat készítés, megrendelés, visszaigazolás, teljesítés, számlázás folyamata.

On-line kiszolgálás: Szolgáltató „on-line” kiszolgálás keretében kizárólag egyes szerződött ügyfelei részére on-line platformot üzemeltet, melynek feltételeit a felek egyedi megbízási szerződés keretében rögzítik.

Jelen ÁSZF-ben ismertetett feltételek az off-line kiszolgálási rendszer keretein belül érvényesek.

Az együttműködés általános menete:

 • Ügyfél írásos vagy telefonos megkeresésére Szolgáltató írásban ajánlatot küld. Szolgáltató törekszik arra, hogy több, de legfeljebb 3 különböző árú, vagy megoldást tartalmazó ajánlatot küldjön Ügyfél részére.
 • Az ajánlatban Szolgáltató az áron kívül feltünteti a foglaláshoz tartozó lényegesnek ítélt feltételeket, melyek az árral együtt érvényesek.
 • Ügyfél saját döntése szerint, az ajánlatok alapján megrendeli a kiválasztott szolgáltatást.
 • Szolgáltató a megrendelés alapján írásban visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a lefoglalt szolgáltatás árát azok lényegesnek ítélt feltételeivel.
 • Szolgáltató a megrendelésnek megfelelően teljesíti a szolgáltatást
 • Szolgáltató a keretszerződésben, vagy jelen ÁSZF-ben megállapodott feltételek értelmében az Ügyfél által írásban megadott címre számlát állít ki és azt az Ügyfélnek megküldi
 • Ügyfél a számlán szereplő feltételek szerint kiegyenlíti a számlán szereplő összeget.

Az egyes szolgáltatás elemekhez tartozó speciális feltételeket jelen ÁSZF 3. sz. pontja tartalmazza.

Az ajánlatkészítés általános feltételei: Szolgáltató csak az adott szolgáltatásra vonatkozó lényeges paraméterek ismeretében tudja ajánlatát elkészíteni. Szolgáltató nyomatékosan felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az ajánlat nem azonos a foglalás elkészítésével, valamint Szolgáltató ajánlati kötöttséget nem vállal. Az ajánlatban szereplő ár –különös tekintettel a repülőjegyek árára- az ajánlat elkészítésének pillanatában érvényes, mely a szabad helyek függvényében, a váltási árfolyam vagy egyéb árat befolyásoló tényezők változásának függvényében módosulhat. Szolgáltató természetesen tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelés pillanatában érvényes árakról, feltételekről.

A megrendelés A megrendelésre minden esetben csak írásban kerülhet sor. Írásban való megrendelésnek számít az Ügyfél által használt, vagy sajátjaként megadott e-mail címről érkező jognyilatkozat is.

3. Kínált szolgáltatások

Repülőjegyek és az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások értékesítése

Szolgáltató a légitársaságokkal kötött két- vagy háromoldalú megállapodások vagy egyéb csatornákon elérhető ajánlatok alapján közreműködik a légitársaság és az Ügyfél közötti fuvarozási szerződés létrejöttében, menetjegyek értékesítésében. Az ajánlat elkészítésekor a Szolgáltató –amennyiben erről információval rendelkezik-, figyelembe veszi szerződött Ügyfelei esetében a cég utazási szabályzatát, légitársasági szerződéses árait, preferált légitársaságát, valamint az Ügyfél érdekeit. Szolgáltató legfeljebb 3 db. ajánlatot küld.

Hagyományos légitársaságok esetében

 • „Hagyományos” légitársaságok alatt értjük az elsősorban nemzeti jelleget hordozó, általában egy országban bázisreptérrel üzemelő, éves menetrend szerint közlekedő, nemzetközi „code-share” megállapodásokon alapuló átszállást is biztosító, járatain több osztályt működtető, szolgáltatásaiban és szabályzatában a tradicionális értékeket képviselő, IATA tagsággal bíró légitársaságokat.
 • Szolgáltató az Ügyfél írásos vagy szóbeli (telefonon történő) lekérése esetén ajánlatot küld az Ügyfél részére, feltüntetve azon az egyes jegyek lényegi tulajdonságait, foglalásának feltételeit.
 • Az Ügyfél a megadott határidőn belül kiválasztja a számára legmegfelelőbb ajánlatot.
 • A kiválasztott ajánlat értelmében Szolgáltató lefoglalja az Ügyfél részére a repülőjegyet és erről írásos visszaigazolást küld.
 • Az ügyfél a lefoglalt repülőjegy érvényességének határidején belül megrendeli a szolgáltatást.

Diszkont légitársaságok esetében

 • „Diszkont” légitársaságok alatt értjük a rendszerint alacsonyabb díjszabású ugyanakkor alacsonyabb kényelmi szolgáltatásokat nyújtó, point-to-point szolgáltatást nyújtó, nem feltétlenül IATA tagsággal bíró légitársaságokat.
 • Szolgáltató az Ügyfél írásos vagy szóbeli (telefonon történő) lekérése esetén több ajánlatot küld, feltüntetve azon az egyes jegyek lényegi tulajdonságait, a foglalás feltételeit.
 • Az Ügyfél kiválasztja és megrendeli a számára megfelelő ajánlatot. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy diszkont légitársaságok esetében nincs lehetőség a repülőjegy lefoglalására csak azonnali megvásárlására.
 • Szolgáltató az adott pillanatban foglalható feltételekkel megvásárolja Ügyfél részére a repülőjegyet, mely azonnali fizetési kötelezettséget jelent és erről írásos visszaigazolást küld.

Kiállított repülőjegy módosítása, visszatérítése Szolgáltató – Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére - kizárólag abban az esetben vállalja a már kiállított repülőjegy módosítását (névcsere, megváltozott dátum, stb.) valamint a repülőjegy árának visszatérítését (az adott légitársaság szabályzatai alapján lehetséges mértékben) ha a légitársaság szabályzata azt lehetővé teszi. Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét, hogy bizonyos esetekben módosítás – amennyiben lehetséges - különösen diszkont légitársaságok esetében felár ellenében megvalósítható.

Repülést kiegészítő szolgáltatások közvetítése (módosítása, törlése)

Szolgáltató adott repülőjegyhez kapcsolódóan vállalja kiegészítő szolgáltatások közvetítését (módosítását, törlését) amennyiben Ügyfél a repülőjegyet is Szolgáltató közvetítésével rendelte. Ilyen kiegészítő szolgáltatások lehetnek pl.: online check-in, ülőhely foglalás, fedélzeti kiszolgálás, poggyászjegy, stb.

Repülőtéri üzleti váró foglalása

Szolgáltató vállalja Ügyfél részére nemzetközi repülőtereken található Business (Üzleti) váró foglalását (módosítását, törlését) az Ügyfél által megjelölt tartalommal, amennyiben az Ügyfél a repülőjegyet is Szolgáltató közvetítésével rendelte.

Törzsutas programokkal kapcsolatos ügyintézés

Szolgáltató vállalja ügyfelei (egyéni és vállalati) részére a légitársasági törzs utas programokkal kapcsolatos tájékoztatást, regisztrációt, pontok jóváírásának és levonással történő jegyvásárlásának ügyintézését.

Repülőtéri parkolóhely foglalása (módosítása, törlése)

Szolgáltató vállalja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található, a Budapest Airport által üzemeltetett parkolókban parkolóhely foglalását (módosítását, törlését), amennyiben az Ügyfél a repülőjegyet is Szolgáltató közvetítésével rendelte. Foglalásra, foglalás törlésére, vagy ezek módosításra indulás előtt legfeljebb 12 órával van mód.

Gyorsítósáv foglalása (módosítása, törlése)

Szolgáltató vállalja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található gyorsító sáv („fast track”) foglalását, amennyiben az Ügyfél a repülőjegyet is Szolgáltató közvetítésével rendelte. Foglalásra, vagy a foglalás törlésére indulás előtt legfeljebb 24 órával van mód.

Szállások közvetítése

Az Ügyfél írásbeli vagy szóbeli megrendelésére Szolgáltató vállalja szálláshely foglalását, közvetítését. A szálláshely lekérésekor Szolgáltató figyelembe veszi az Ügyfél szállodákkal vagy szállodaláncokkal kötött kétoldalú megállapodásait, a saját csatornáin keresztül elérhető legkedvezőbb árakat, illetve az Ügyfél minden további, Szolgáltató számára ismert igényét, pl. lokáció, szobákkal kapcsolatos preferenciák, ellátás, stb. valamint – amennyiben az a Szolgáltató számára ismert - a vállalati utaztatási szabályzatot.

Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy ugyan azon szálláshely foglalásakor különböző árak is elérhetők, melyeknek lemondási vagy módosítási feltételei is lényegesen különböznek. Mindezekről Szolgáltató ajánlatában tájékoztatást ad.

Az Ügyfél által kiválasztott szálláshelyen történt szobafoglalásról Szolgáltató visszaigazolást küld, mely minden lényeges információt tartalmaz (szálláshely adatai, érkezés/elutazás dátuma, éjszakák száma, szobatípus, ellátás, fizetési mód, ár, lemondási és egyéb lényeges feltételek).

Szálláshely foglalásakor Szolgáltató alapvetően két fizetési módot ajánl az Ügyfél részére: Halasztott fizetés (ebben az esetben vouchert bocsát ki) vagy helyszíni fizetést.

Szállás foglalása helyszíni fizetés esetén

Helyszíni fizetés alkalmával az Ügyfél a szálláshelyen egyenlíti ki a számláját készpénzben vagy bank/hitelkártyával. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy helyszíni fizetés esetén a szálláshely már a foglaláskor hitelkártya-garanciát kérhet, melyhez Szolgáltató –az Ügyfél meghatalmazása esetén- az Ügyfél által megadott kártyaadatokat használja. Szolgáltató kizárólag keretszerződéssel rendelkező Ügyfelei részére saját hitelkártya garanciát is biztosíthat.

Szállás voucherrel történő fizetés esetén

A voucher egy olyan fizetést helyettesítő eszköz, melynek a szolgáltatás helyszínén történő átadásáért, a rajta jelzett szolgáltatás az érvényességi időn belül, az arra jogosult személy által igénybe vehető. A vouchert a Szolgáltató bocsátja ki az Ügyfél javára. Ügyfél a Szolgáltatótól átvett voucheren feltüntetett adatok helyességét az átvételkor minden esetben ellenőrzi, és az adatok helyességét az átvételt igazoló aláírásával igazolja. Ügyfél a voucheren feltüntetett szolgáltatásokért nem, de az azon felül igénybe vett további szolgáltatásokért a helyszínen –azaz a szálláshelyen- fizet.

Szállásfoglalás módosítása, törlése

Szolgáltató – Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére- vállalja a már lefoglalt szállás módosítását (névcsere, megváltozott dátum, stb.) vagy törlését, ha azt a szálláshely –adott árhoz- kapcsolódó foglalási feltételei lehetővé teszik.

Bérautó közvetítése Az Ügyfél írásbeli vagy szóbeli megrendelésére Szolgáltató vállalja bérautó foglalását, közvetítését, az ehhez kapcsolódó biztosítási ügyintézéssel (kötelező felelősség biztosítás megkötése minden alkalommal a bérlés feltétele). A bérautó lekérésekor Szolgáltató –amennyiben arról tudomással bír - figyelembe veszi az Ügyfél autó kölcsönző cégekkel kötött kétoldalú megállapodásait, az elérhető árakat illetve az Ügyfél minden további, számára ismert igényét, pl kategória, felszereltség, ülések száma, felvétel/leadás helye továbbá a vállalati utaztatási szabályzatot.

Az Ügyfél által kiválasztott bérautóról vagy adott kategóriába tartozó választási lehetőségekről Szolgáltató visszaigazolást küld, mely minden lényeges információt tartalmaz, így a felvétel és a leadás helyét, a kategóriát, az árat, a fizetési feltételeket.

Bérautó foglalásakor Szolgáltató vouchert bocsájt ki vagy az Ügyfél a helyszínen egyenlíti ki a számlát. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy autóbérlés esetén –érték voucher kiállítása esetén is- a szerződés az Ügyfél (Bérlő) és a Bérbeadó között jön létre.

Bérautó foglalása helyszíni fizetés esetén Helyszíni fizetés alkalmával az Ügyfél a kölcsönző cég telephelyén egyenlíti ki a számlát készpénzben vagy bank/hitelkártyával. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy helyszíni fizetés esetén a Kölcsönbe adó már a foglaláskor hitelkártya-garanciát kérhet, melyhez Szolgáltató –az Ügyfél meghatalmazása esetén- az Ügyfél által megadott kártyaadatokat használja. Szolgáltató kizárólag keretszerződéssel rendelkező Ügyfelei részére saját hitelkártya garanciát is biztosíthat.

Bérautó foglalása voucherrel történő fizetés esetén A vouchert Szolgáltató bocsátja ki az Ügyfél javára, mely vagy meghatározott értékhatárig szól (érték voucher) vagy a teljes, akár a helyszínen, előzetes foglalás nélkül is igénybe vett szolgáltatást (kivéve depozit) fedezi (full credit voucher). Érték voucher esetén Ügyfél a voucheren fel nem tüntetett szolgáltatásokért (pl. további biztosítás) a helyszínen fizet. „Full credit voucher” esetén minden további választott szolgáltatásért Szolgáltató fizet. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy full creadit voucher kibocsátása esetén, a helyszínen ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokat, és azok ellenértékének felszámítását utólag felülvizsgálni nem áll módjában, ezeket az Ügyfél részére teljes egészében továbbszámlázza.

„Full credit voucherrel” történő fizetést Szolgáltató kizárólag szerződött Ügyfelei részére biztosítj

Bérautó foglalásának módosítása, törlése Szolgáltató –Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére- vállalja a már lefoglalt bérautó módosítását (névcsere, megváltozott dátum, kategória, stb.) vagy törlését, ha azt a kölcsönző cég szabályzata lehetővé teszi.

Vasúti jegyek (belföldi, nemzetközi)

Vasúti jegyek közvetítése Szolgáltató -Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére- vállalja belföldi és nemzetközi vasúti jegyek és ehhez kapcsolódóan helyjegyek beszerzését.

Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét, hogy nem minden vasúti jegy elérhető elektronikus formában, így papír alapú vasúti jegyek vásárlásakor a kiszállítás költsége további költségként jelentkezik.

Vasúti jegyek módosítása, törlése Szolgáltató vállalja belföldi és nemzetközi vasúti jegyek módosítását, törlését, visszatérítését, amennyiben a vasúttársaság szabályzata ezt lehetővé teszi.

Egyéb menetjegyek (busz, hajó, komp, stb.)

Egyéb menetjegyek közvetítése Szolgáltató - Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére- vállalja belföldi és nemzetközi viszonylatban menetjegyek és –amennyiben elérhető- az ehhez kapcsolódó helyjegyek beszerzését.

Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét, hogy nem minden egyéb menetjegy érhető el elektronikus formában, így papír alapú jegyek vásárlásakor a kiszállítás költsége további költségként jelentkezik.

Egyéb menetjegyek módosítása, törlése Szolgáltató az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére vállalja belföldi és nemzetközi viszonylatban egyéb menetjegyek módosítását, törlését, visszatérítését, amennyiben az adott közlekedési társaság szabályzata ezt lehetővé teszi.

Transzferszolgáltatás ügyintézése (módosítása, törlése) Szolgáltató az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérésére vállalja az indulási vagy az érkezési helyszínen transzferek ügyintézését továbbá szükség esetén ezek módosítását, törlését.

Vízumügyintézés Szolgáltató vállalja magyar állampolgárok vagy állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok részére a Magyarországon intézhető vízumok beszerzését, az egyedileg megadott határidők szerint, illetve az Ügyfél kérésére sürgősséggel (amennyiben erre van lehetőség). Szolgáltató vízumot csak járulékos szolgáltatásként intéz, amennyiben az Ügyfél az utazáshoz használt repülőjegyet is tőle rendeli meg.

Utasbiztosítások kiállítása (módosítása, törlése) Szolgáltató alapvetően két féle biztosítást kínál: Poggyász-, betegség és balesetbiztosítást, valamint útlemondási (stornó) biztosítást. Szolgáltató a kívánt kondíciók valamint a versenyképes árak szem előtt tartása mellett utasbiztosítást ajánl, melyet az Ügyfél választásának értelmében megköt Ügyfél utasa számára.

Papír alapú dokumentumok kézbesítése Szolgáltató a kiállított utazási okmányokat elektronikus úton továbbítja a Megbízónak. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy postai úton vagy külön kérés (és díjazás) ellenében futárszolgálattal.

Forgalmi kimutatások Szolgáltató igény esetén szerződött ügyfelei részére, rendszeres időközönként vállalja a rendelkezésére álló adatokból kinyerhető forgalmi kimutatások elkészítését.

Sztenderd forgalmi kimutatás

A sztenderd forgalmi kimutatás pdf. formátumú és az alábbi statisztikákat tartalmazza (göngyölítve, a bázishoz viszonyítva):

 • A főbb termékkategóriák: repülőjegy, szállás, autóbérlés, vonatjegy, egyéb; a felsorolt termékkategóriákon belüli forgalom (HUF), darabszám, forgalmi részarány (%), valamint a forgalmi adatok változása a bázishoz viszonyítva, adott időszakra vonatkozó átlagár, illetve annak változása a bázishoz viszonyítva,
 • TOP légitársaságok,
 • TOP célállomások
 • TOP szállodák
 • TOP szállodai desztinációk (városok).

Egyedi forgalmi kimutatás Szolgáltató szerződött ügyfelei részére további, egyedi kimutatások vagy a portfóliójában található további riportok elkészítését is vállalja amennyiben adatbázisa ez lehetővé teszi.

Munkaidőn túli asszisztencia A hétvégén, ünnepnapokon, valamint a munkaidőn túl (17:30 – 09:00-ig) váratlanul bekövetkezett eseményekben, helyzetekben szükséges segítség nyújtásához a Szolgáltató jelen ÁSZF mellékletében megjelölt külön díjazás ellenében telefonos asszisztenciát biztosít.

Az asszisztencia telefonszáma: + 36 30 471 471 1

Dedikált tanácsadó Szolgáltató a napi együttműködés, kiszolgálás részeként a keretszerződéssel rendelkező Ügyfelei számára szakmailag felkészült, vállalati utaztatásban több éves tapasztalattal bíró személyes utazási tanácsadót biztosít. A dedikált tanácsadók állandó, hasonló felkészültségű helyettessel rendelkeznek.

Ügyfélkapcsolati Manager Szolgáltató szerződött Ügyfele számára ügyfélkapcsolati managert biztosít. Az ügyfélkapcsolati manager feladata a kapcsolattartás, az ügyfél utaztatásra vonatkozó forgalmi kimutatásának elkészítése, továbbítása, segítségnyújtás a vállalat utaztatási szabályzatának kialakításában.

Vállalati és utazói profilok rögzítése, követése Szolgáltató szerződött ügyfelei esetében vállalja, hogy mind a vállalatra (CP-Company Profile), mind a szerződés teljesítése során vele kapcsolatba kerülő utasokra (TP-Traveller Profile) vonatkozó, a rendelkezésére bocsájtott lényeges információkat saját rendszerében rögzíti, a változásokat nyomon követi, az adatokat szükség esetén frissíti, bővíti, és a szolgáltatások közvetítésekor az ismert preferenciákat szem előtt tartva végzi a foglalásokat. A profilok feltöltéséhez szükséges adatokat, módosításokat a szerződött ügyfél írásban adja meg Szolgáltató részére, azok pontosságáért, frissítéséért az Ügyfél felel.

PCR és antigén koronavírus gyorsteszt voucher Az Ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a wecotravel.hu oldalon a Universal Medical Solutions Kft által végzett PCR és antigén koronavírus gyorstesztre az erre létrehozott felületen, vagy a Szolgáltatónak küldött igény alapján. Az adatok megadását - online vásárlás során a  sikeres fizetést - követően a megrendelés során megadott email címre érkezik a Universal Medical által küldött QR kódot tartalmazó utalvány, amely a vásárlástól számított 30 napon belül használható fel - előzetes bejelentkezés nélkül - a Liszt Ferenc repülőtéren található Universal Medical Covid-19 Teszt Center-ben. A névre szóló utalvány nem visszaváltható, annak mindenkori felhasználásával kapcsolatban az Universal Medical Kft. Általános Szerződési Feltétele az irányadó.

A Weco-Travel Kft. a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan és az abból eredő esetleges károkért felelőséget nem vállal.

Vállalati utaztatási szabályzat

Amennyiben a szerződött Ügyfél utaztatási szabályzattal rendelkezik, a Szolgáltató annak előírásait rögzíti, a foglalások során annak szellemében jár el.

Amennyiben a szerződött ügyfél utazója a saját céges utazási szabályzatával nem egyező szolgáltatást kér, vagy csak az utazási szabályzattal ellentétes opciók foglalhatók, a Weco-Travel munkatársa erre felhívja a szerződött partner figyelmét („Out of Policy” helyzet) és csak az erre jogosult személy jóváhagyásával foglalja le a kért szolgáltatásokat.

Amennyiben a szerződött ügyfél utazási szabályzattal nem rendelkezik, a Szolgáltató ügyfélkapcsolati managere tanácsaival segíti a partner utazási szabályzatának kialakítását, amennyiben erre igény merül fel.

Kiszolgálási sztenderdek

Szolgáltató –amennyiben szerződött ügyfele nem rendelkezik utazási szolgáltatásokra vonatkozó belső sztenderdekkel – ügyfelei kiszolgálása során az alábbi belső SLA ('Service Level Agreement') sztenderdet alkalmazza:

 

Kategória

 

Mérési mutató

1. Telefonon, e-mailen történő visszajelzés

24 órán belül, illetve másnapi indulás esetén 4 órán belül

2. Ajánlatadás

Legkedvezőbb ajánlat, az ügyfél kérése és Utazási szabályzat szerint

3. Utazási szabályzat betartása

Vállalati profil felépítése és alkalmazása, engedélyezési folyamat betartása

4. Utazási dokumentumok kézbesítése

98 %-ban elektronikus úton, papír alapú dokumentumok saját futárral/postai úton házhoz történő kézbesítése

5. Számlázás

 Vállalati és utazói profilok alkalmazásával a szolgáltatás teljesítését követően legfeljebb 8 napon belül

6. Panaszkezelés megválaszolása

A bejelentést követően 24 órán belül visszajelzés az értesülésről és legfeljebb 72 órán belül visszajelzés a kivizsgálás eredményéről.

Beszállítóval kapcsolatos ügyekben a szolgáltatótól függően, hetente visszajelzés az ügymenetről.

6. Szolgáltató díjazása

Szolgáltató tevékenységének ellenértékeként fix tranzakciós díjakat számít fel, melyeket szerződött Ügyfél esetében az egyedi megbízási szerződések, megbízási szerződéssel nem rendelkező Ügyfél esetében az egyedi árajánlat valamint jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmaz.

Az egyedi megbízási szerződésben szereplő tranzakciós (szolgáltatási) díjat Szolgáltató az egyedi szerződés aláírásától számított egy éven keresztül garantálja. Amennyiben egy év elteltével az Ügyfél szerződésben vállalt forgalma tíz százalékkal elmarad a tényleges forgalomtól, Szolgáltató jogosult a transzakciós díjakat felülvizsgálni és azok újratárgyalását kezdeményezni.

A tranzakciós díj kifejezetten Szolgáltató díjazását jelenti, az egyes szolgáltatások foglalásakor fellépő járulékos költségeket a Megbízó viseli.

A tranzakciós (szolgáltatási) díjat Szolgáltató ügyletenként és személyenként számítja fel. A szolgáltatási díj a jegykiállítást követően nem visszatéríthető.

7. Számlázás, fizetési módok, feltételek

7.1. Számlázás

Szolgáltató az Ügyfél utazási költségeiről saját számlázási rendszerében automatikusan készülő számlát állít ki, melyet elektronikusan vagy postai úton juttat el az Ügyfél részére. Elektronikus számlaküldés esetén Megbízó az egyedi megbízási szerződés aláírásával vállalja az elektronikus számla befogadását.

7.2. Fizetés átutalással

Szolgáltató kizárólag egyedi megbízási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére biztosít átutalással történő fizetést. Az ügyfél a számlát a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

A Weco-Travel számlaszáma: ERSTE 11600006-00000000-57288550

7.2.1 Számlareklamáció

Számlával kapcsolatos esetleges reklamációt az ügyfél a számla kézhezvételét követő 2 munkanapon belül tehet, kizárólag írásos formában, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő megtartottnak tekintendő amennyiben a reklamáció az Ügyfél számlaátvételét követő második munkanap 18.00. óráig a Szolgáltatóhoz megérkezik. Ügyfél a reklamációt elektronikus levélben is közölheti Szolgáltató e-mail címére küldve. A Szolgáltató a reklamáció jogosságát 5 munkanapon belül köteles kivizsgálni és ennek eredményéről a Megbízót értesíteni. Jogos reklamáció esetén az eredeti fizetési határidő az új számla kézhezvételének napjától számítódik. Számlareklamáció esetén az ügyfél csak a kifogásolt tételt jogosult annak tisztázásáig visszatartani, a számlán szereplő egyéb, helyesen szereplő tételekre az eredeti fizetési határidő vonatkozik.

7.2.2. Fizetési késedelem

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a hátralék keletkezésének napjától a Polgári Törvénykönyvben megengedett mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt fizet a Szolgáltatónak, a Szolgáltató által automatikusan, további figyelmeztetés nélkül kiállításra kerülő számlája alapján.

Szolgáltató jogosult az általa kibocsátott számlák faktorálasára, engedményezésre számlavezető bankja felé, melyről megvalósulás esetén tájékoztatni köteles az Ügyfelet.

7.3. Fizetés készpénzzel, bank/hitelkártyával

Szolgáltató nem szerződött ügyfelei részére bank/hitelkártyával vagy készpénzzel történő fizetést biztosít.

Szolgáltató szerződött ügyfelei részére is fenntartja a jogot vállalati kártyával történő számlakiegyenlítésre.

Szolgáltató minden belföldön forgalomban lévő bank/hitelkártyát elfogad fizetési eszközként.

7.4. Fizetés virtuális kártyatermékkel

Szolgáltató szerződött ügyfeleitől az alábbi virtuális kártyaterméket is elfogadja fizető eszközként: AMEX BTA, R-BTA és Airplus.

8. Felelősségi nyilatkozat

Szolgáltató a teljesítők szolgáltatásainak csupán közvetítője, erre tekintettel Szolgáltatót nem terhelheti, így nem is vállal felelősséget a teljesítők által történő szerződésszerű teljesítéséért, illetve nem vállalja a felelősséget a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységén kívül álló mulasztásokért, hibákért, veszteségekért, kárért, járatkésésért, balesetért, illetve ezek következményéért, amelyek teljesítő vagy alvállalkozóik mulasztásából következnek be.

Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelet ért károk rendezésében Ügyfél nevében eljár annak érdekében, hogy kártérítési igényét érvényesíteni tudja.

Szolgáltató nem felelős a szállítók árainak változásáért, sem a menetrendjükben vagy szolgáltatásainak minőségében bekövetkező változásokért.

Szolgáltató kötelezettsége, hogy a tevékenységére visszavezethető okból bekövetkező hibás teljesítéseket orvosolja. Felek megállapodnak, hogy a hibás teljesítések szerződésszerű teljesítésként való végrehajtása közben felmerülő teljes költségeket Szolgáltató köteles állni.

A hibás teljesítéssel kapcsolatosan Ügyfél Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet kárt, elmaradt hasznot, Szolgáltató felelőssége csak és kizárólag a felmerült költségek viselésére korlátozódik.

9. Adatkezelés

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat csak és kizárólag a tevékenységi köréből fakadó feladatok ellátása (a teljesítés) érdekében használja fel és adja tovább harmadik fél részére.

Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Vitás kérdések rendezése

Szolgáltató és az ügyfél mindent megtesz annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kötelesek egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni.

Az ÁSZF-ben, a megbízási keretszerződésben vagy az eseti megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben a magyar joghatályos szabályait, mindenek előtt a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

11. Vis maior

Szolgáltató és az ügyfél megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a szerződés megszegéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését (objektív lehetetlenülés). Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek, vagy más, erre a hatáskörrel rendelkező hatóságok által tett intézkedés.

Budapest, 2022. október 12.

Weco-Travel Kft. Üzleti szolgáltatások aktuális árlistája