Lépjen velünk kapcsolatba:tel: , fax:

Adatkezelési nyilatkozat

A Weco-Travel Kft. adatvédelmi nyilatkozata

 

Adatkezelési nyilatkozat

1. A Weco-Travel elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, tiszteletben tartja privát szférájuk védelmét. A Weco-Travel a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós joggal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

2. A Weco-Travel azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek felhasználásához és kezeléséhez a Felhasználó hozzájárulását adta és kizárólag arra a célra és addig az időtartamig, amit a jelen nyilatkozat meghatároz.

 

Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

1.Az adatkezelés célja a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás(ok) nyújtása. Ezek lehetnek: hírlevél küldése, egyedi ajánlat készítése, webáruházunkban szerződéskötés, teljes körű értékesítés.

2. Az adatkezelés jogalapja, hogy a személyes adatok Weco-Travel általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével illetve megrendelésével adja meg. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3. Az adatfeldolgozás a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett történik. A kezelt adatokat semmilyen céllal nem adhatja tovább a Weco-Travel, felhasználásra csak saját célú kutatás, illetve statisztika készítése érdekében kerülhet sor.

4. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a megadott elérhetőség(ek)en. 5. Minden más esetben a Weco-Travel a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.

 

Jogorvoslati lehetőségek

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).